Ochrona danych osobowych UMW

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/94-2018/3643-nr-93-xv-r-2018-wprowadzenie-polityki-ochrony-danych-osobowych-w-umw

 

Instrukcja zarządzania siecią i systemami informatycznymi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/94-2018/3643-nr-93-xv-r-2018-wprowadzenie-polityki-ochrony-danych-osobowych-w-umw

 

Regulamin monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/94-2018/3643-nr-93-xv-r-2018-wprowadzenie-polityki-ochrony-danych-osobowych-w-umw

 

Procedura fizycznego dostępu do pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe przechowywanych w wersji papierowej  w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/94-2018/3643-nr-93-xv-r-2018-wprowadzenie-polityki-ochrony-danych-osobowych-w-umw

 

Procedura ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/94-2018/3643-nr-93-xv-r-2018-wprowadzenie-polityki-ochrony-danych-osobowych-w-umw

 

Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000666